HISTORIE SVAZU CHOVATELŮ v České Kamenici

První zmínka o Svazu chovatelů v České Kamenici se objevila již v roce 1946. Časopis Chovatel v únoru roku 1946 píše: „Nové spolky v pohraničí. Osidlování pohraničí se zúčastňují ve značné míře i naši chovatelé drobného hospodářského zvířectva. Bylo nám hlášeno utvoření nových spolků v České Kamenici, Benešově nad Ploučnicí, Děčíně,  Jiříkově, Rumburku, Šluknově, Velkém Šenově a na dalších místech.“

Z korespondence mezi přípravným výborem Chovatelů v České Kamenici a Svazem chovatelů hospodářského zvířectva pro Čechy v Praze v listopadu 1945 vyplývá: „ V příloze Vám zasíláme na přání vzor spolkových stanov, které si laskavě rozmnožte a v 5 výtiscích společně se žádostí zašlete prostřednictvím Vašeho Okresního národního výboru na adresu Zemského národního výboru v Praze. Žádost musí být podepsána nejméně 3 osobami jako zakládajícími členy spolku a okolkován.“

Ustanovující valná hromada spolku chovatelů drobného hospodářského zvířectva v České Kamenici se konala 28. Června 1947. Bylo podepsáno 16 chovatelů, mezi nimiž i Antel,  Bedvcařík,  Špaček Antonín, Špaček Jaroslav, Nováček, Bergr, Stínilm, Štastný, Diviš atd.

A tak pod číslem jednacím 7424/1947 Rada MNV v České Kamenici na své schůzi dne 28. Července 1947 vzala na vědomí schválení spolku Zemským národním výborem.